Holmenkollen Kapell

 

Holmenkollen kapell ligger midt i Holmenkollen arena og er er åpen hver dag under hele Ski VM.

 

Velkommen til daglige minikonserter og morgenbønn kl 10. På søndagene blir det sportsgudstjenester, hvor blant annet kongehuset har tilsagt sitt nærvær. Du er også velkommen til bare å oppleve det vakre rommet, tenne et lys, søke stillhet, eller samtale med en prest.

 

Minikonsertene er gratis, og er lagt opp i pausene mellom konkurransene.

 

Ettersom kapellet ligger på arenaen må man ha VM-billett for å ha tilgang til kapellet.

 

 

 

 

HOLMENKOLLEN KAPELL

 

Historie

Høyt over byen skimtes profilen på to tårn: Nye Holmenkollbakken og Holmenkollen kapell. Tårnet i bakken minner byens befolkning og alle besøkende om menneskets livsutfoldelse og idrettsglede, mens kirketårnet minner oss om at Gud er kommet nær sine skapninger og bor midt iblant dem og at mennesket skal søke Gud.

Det kapellet du besøker i dag, ble innviet 3. mars 1996. Dets arkitektur er i hovedtrekk lik det gamle kapellet som brant ned til grunnen i en dramatisk og skremmende påsatt kirkebrann 22. august 1992.  Julaften samme året samlet det seg 2000 mennesker fra hele Oslo for å feire julaften på branntomten.

Prinsesse Astrid fru Ferner ble den høye beskytter for komiteen for gjenoppbygging av Holmenkollen kapell. Det nye kapellet har den samme byggeteknikken som norske stavkirker fra 12-1300 tallet.  Men i Holmenkollen kapell er det gjort plass til 3 store glassmalerier, noe som gir kirkerommet mer lys og luft.

Det var den nye friluftsbølgen på slutten av 1800 tallet som var bakgrunnen for byggingen av et kapell på åsen over byen. Turgåerne skulle tilbys kirkegang i forbindelse med sin søndagstur i skog og mark. Kapellet ble innviet til bedehus i 1903 og overtatt som kapell av den lokale menighet i 1913.  

Kapellet er 29 m langt, 17 m bredt og 33 m høyt. Den bærende konstruksjon er fire store søyler. På disse er tårnet forankret  Bygget er stivet av med dragere, bueknær og Andreas-kors. I alle mellomrommene er det stående tømmerplank.

Kapellets arkitekt er Arne  Sødal.

Byggingen av kapellet ble gjort av Lalm bygg i Vågå.

 

Kapellet har elektronisk orgel i tillegg til et lite kirkeorgel

 

Utsmykning

Tømmeret er hentet fra Rauland og Heidal.

Treskjærerarbeidet i gammel dragestil er utført av Ottar Rometveit fra Rauland

Glassmaleriene fra 1999 er laget av Rigmor Bové og Tove Stensrud.  Hovedmotivet i vinduet over inngangspartiet i vest er Maria med Jesusbarnet over et solmønster, videre den tomme graven og Jakobstigen. I sydvinduet er nattverden hovedmotivet. Vi ser også Judas med sølvpengene, Peters fornektelse, Jesu kamp i Getsemane, og duen som tegn på Den Hellige Ånd. Maieriene i nordvinduet framstiller pilegrimers vandring mot det nye Jerusalem.

Fargesetting med håndblandet linoljemaling av interiøret i kapellet er gjort av Ellen Øygarden

Kapellets kirketekstiler er laget av Borgny Svalastoog.

Hele kjelleren er innredet med lokale for ca.100 mennesker, kjøkken og toaletter, fullt middagsutstyr til alle. I foyeren, som består av den opprinnelige kjellermuren, ligger restene av den gamle kirkeklokken der den falt ned under brannen.

 

Velkommen

Kapellet drives i dag som en av to menighetskirker innen Ris sokn. Det er en av landets mest populære kirker for vielser. Kapellets vakre beliggenhet og intimitet gjør at det egner seg godt til bisettelser.

Men også på høytidsdager fylles kapellet. Julaften feires det 4 julaftengudstjenester.  Et stort antall barn døpes hvert år i Holmenkollen kapell blant annet i egne dåpsgudstjenester. I advents- og juletiden er kapellet et svært ettertraktet kirkerom for konserter.

Holmenkollen barne- og ungdomskor har fast tilknytning til kapellet. 

Kapellets beliggenhet gjør at det ligger godt til rette for spennende samarbeid med Skiforeningen og andre som driver Nye Holmenkollen Arena. Kapellet ønsker også å være åpent og tilgjengelig for mennesker som er i Holmenkollen området i forbindelse med store og små idretts-konkurranser eller i forbindelse med friluftsaktiviteter.