Høymesse på Fastelavnssøndag

Vi feirer fastelavnssøndag i Oslo Domkirke på Ski VMs siste dag.

Sokneprest Elisabeth Thorsen

Kåre Nordstoga, orgel

Oslo Domkirkes Ungdomskor, dir Kjetil Grøtting