Sportsgudstjeneste

Velkommen til avslutningsgudstjeneste i vakre Holmenkollen kapell før fem-mila tar all vår oppmerksomhet...

Sokneprest Stig Utnem

Idrettsprest Kjell Markset

Kapellan Jon Petter Heesch

Petter Amundsen, orgel

Odd Sylvarnes Lund, lur, trompet og bukkehorn

Korgruppe

Gudstjenesten sendes direkte på NRK P1