Oslo Domkor - Oslo barokkorkester

Storslagen avslutningskonsert med Beethovens C dur-messe og Skjebnesymfoni - for første gang i Norge på originalinstrumenter!

 


Oslo barokkorkester & Oslo Domkor fremfører to sentrale Beethoven-verker under VM-kirkens avslutningskonsert. Her vil publikum blant annet få oppleve Beethovens skjebnesymfoni i original klangprakt!

Beethovens 5. symfoni og Messe i C-dur står på programmet under Ski-VM’s siste kveld. Domkirken inviterer til en enestående konsert: For første gang i Norge vil disse sentrale verkene bli fremført på original-instrumenter. Her blir det ikke noe tradisjonelt 100-manns orkester; Ensemblet blir nesten nøyaktig like stort som da skjebne-symfonien ble uroppført i 1808: 12 violiner, 4 bratsjer, 3 celli og 2 kontrabasser samt tre- og messingblåsere, alle med original-instrumenter som  gir en helt annen fargerik klang til denne musikken.

5. symfoni (”Skjebnesymfonien”) trenger ingen introduksjon, den er “symfoni-varemerket” fremfor noen med sitt trossige banke-motiv i 1. og 3. sats, den vidunderlige melodiske 2.sats og seiersfanfarene i siste sats, som med sin C-dur leder over til konsertens andre verk, messen i C-dur. Denne ble skrevet omtrent på samme tid som skjebne-symfonien og er en slags forstudie til den monumentale “Missa solemnis”. Men om formatet i C-dur messen er noe mindre, er musikken ikke desto mindre interessant, på dypt personlig og originalt vis tolker Beethoven messe-tekstene på en måte som var banebrytende for to hundre år siden.

Solistkvartetten er utsøkt, og kor og orkester er blant byens ypperste. Dirigent er domkantor Terje Kvam.

Konserten er den første av en planlagt serie med samtlige Beethoven-symfonier på originalinstrumenter, hver av dem presentert sammen med et større korverk. Serien planlegges fullført med 9. symfoni & Missa Solemnis i 2014.

 

 

Terje Kvam, dirigent

Oslo Domkor

Oslo barokkorkester, leder Knut Johannesen

Marianne Hirsti, sopran

Ebba Rydh, alt

Magnus Staveland, tenor

Njål Sparbo, bass

 

Les mer om Oslo Domkor