Sportsgudstjeneste

Velkommen til en kort men innholdsrik sportsgudstjeneste midt i Holmenkollen arena. Kongehuset har tilsagt sitt nærvær.

Sokneprest Stig Utnem

Idrettsprest Kjell Markset

Kapellan Jon Petter Heesch

Petter Amundsen, orgel

Odd Sylvarnes Lund, lur, trompet og bukkehorn

Korgruppe

Kongehuset deltar